Kontroll (psykologi)

Samma sak som
Föredragen etikett
Kontroll (psykologi)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Härskartekniker
  • Makt (psykologi)
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
320651
Beskrivningens skapelsedatum
2009-03-10T16:49:41+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00