Klädmönster

Samma sak som
Föredragen etikett
Klädmönster
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Symönster för kläder
  • Mönsterblad för kläder
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
402291
Beskrivningens skapelsedatum
2017-05-02T12:59:31.98+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-02T12:59:31.98+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Även genre/formterm Mönster.