Kategorier (filosofi)

Samma sak som
Föredragen etikett
Kategorier (filosofi)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
362075
Beskrivningens skapelsedatum
2013-04-05T12:22:38+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2013-03-15.