Kasena (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Kasena (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
286403
Beskrivningens skapelsedatum
2007-02-16T14:11:55+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • - Burkina Faso Mpccg, - Ghana Mpcda.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE.