Sammansatt term

Kanadensisk litteratur (engelskspråkig)--historia