Japaner i utlandet

Samma sak som
Föredragen etikett
Japaner i utlandet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Kontrollnummer
396810
Beskrivningens skapelsedatum
2016-08-23T14:48:36+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T13:00:30.35+02:00
Relaterad
Ersätter
Omfångsanmärkning
  • Används för verk om japaner i fler än tre länder som inte kan sammanföras i ett vidare geografiskt begrepp. För verk om japaner i ett särskilt land eller större område används ämnesordet Japaner och lämpligt geografisk ämnesord.