Irakier i utlandet

Samma sak som
Föredragen etikett
Irakier i utlandet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Irakier
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
235702
Beskrivningens skapelsedatum
2004-04-14T13:12:38+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Irakier - i utlandet. Ändrat 2013-10-07.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T12:37:28.243+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Används för verk om irakier i fler än tre länder som inte kan sammanföras i ett vidare geografiskt begrepp. För verk om irakier i ett särskilt land eller större område används ämnesordet Irakier och lämpligt geografisk ämnesord.