Ideologi i filmen

Samma sak som
Föredragen etikett
Ideologi i filmen
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
402726
Beskrivningens skapelsedatum
2017-05-19T13:20:08.754+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-19T13:20:08.754+02:00