Haida (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Haida (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Haida-indianer
  • Haidaindianer
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
243093
Beskrivningens skapelsedatum
2004-09-14T12:52:21+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Haida-indianer. Ändrat 2005-05-29.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE