Hälsorisker i arbetet

Samma sak som
Föredragen etikett
Hälsorisker i arbetet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
148378
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:33:24+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Hälsorisker - arbetarskydd och Hälsorisker - yrkesmedicin. Ändrat 2003-09-04.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:26.396+02:00
Relaterad
Ersätter
Omfångsanmärkning
  • - yrkesmedicin Vnbf, - arbetarskydd Ohae.
Systemnummer
  • (sao)15847