Grekcyprioter

Samma sak som
Föredragen etikett
Grekcyprioter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Greker
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
235682
Beskrivningens skapelsedatum
2004-04-14T11:43:28+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-28T14:10:28.383+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om grekcyprioter utanför Cypern. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om grekcyprioter i Cypern används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Cypern.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NEO