Ga (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Ga (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Ga (afrikanskt folk)
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
328828
Beskrivningens skapelsedatum
2009-10-26T15:59:20+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2009-10-12.