Fali (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Fali (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
404397
Beskrivningens skapelsedatum
2017-08-25T12:48:04.773+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-25T12:48:04.773+02:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2017-08-11