Företagsbot

Samma sak som
Föredragen etikett
Företagsbot
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Kontrollnummer
402272
Beskrivningens skapelsedatum
2017-05-02T10:05:17.979+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
  • Samma sak som
  • Etikett LCSH saknas 2017-04-20.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-02T10:05:17.979+02:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2017-04-20.