Ester (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Ester (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Estländare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
234161
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-17T16:08:25+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare även Estländare. Ändrat 2005-11-10.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-20T13:53:44.646+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om ester utanför Estland. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om ester i Estland används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Estland.