Digital filmteknik

Samma sak som
Föredragen etikett
Digital filmteknik
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
270060
Beskrivningens skapelsedatum
2006-03-15T15:29:18+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-27T15:59:45.983+02:00
Ersätter
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Motion blur : graphic moving imagemaker / onedotzero ; [text: Shane RJ Walter, Matt Hansen]