Choppers (motorcyklar)

Samma sak som
Föredragen etikett
Choppers (motorcyklar)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
142282
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:23:05+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:27.336+02:00
Omfångsanmärkning
  • För verk om själva företaget se företagets namn.
Systemnummer
  • (sao)4791