Bliss (symbolspråk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Bliss (symbolspråk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Blissymboler
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
141156
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:21:01+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Fy. Ändrat 2001-02.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    E 2011-01-26 i artikeln: Blissymboler.
Systemnummer
  • (sao)3364