Böter

Samma sak som
Föredragen etikett
Böter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
141997
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:22:13+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-02T10:05:18.084+02:00
Smalare
Systemnummer
  • (sao)4414