Arbetsdelning (arbetstidsförkortning)

Samma sak som
Föredragen etikett
Arbetsdelning (arbetstidsförkortning)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
139714
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:18:52+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-30T08:54:45.971+02:00
Omfångsanmärkning
  • delning av en given arbetsuppgift på fler arbetande med kortare arbetstid som resultat.
Systemnummer
  • (sao)1424