Amerikanska resenärer

Samma sak som
Föredragen etikett
Amerikanska resenärer
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
250180
Beskrivningens skapelsedatum
2005-02-04T09:30:12+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-10T10:33:48.36+02:00
Omfångsanmärkning
  • Särsk Lz. Används endast för amerikanska resenärer utanför Förenta staterna. För amerikanska resenärer i Förenta staterna används det allmänna ämnesordet Resenärer tillsammans med det geografiska ämnesordet Förenta staterna.