Kronologiskt ämnesord

1914-1918 (första världskriget)

Samma sak som
Föredragen benämning 1914-1918 (första världskriget)
Ingår i system
Variant
Anmärkning om användning
  • Allmänt kronologiskt ämnesord.
  • För verk om själva kriget, se det allmänna ämnesordet Första världskriget 1914-1918.
Metadata