Kronologiskt ämnesord

1868-1912 (Meijiperioden, Japan)

Samma sak som
Föredragen benämning 1868-1912 (Meijiperioden, Japan)
Ingår i system
Variant
Anmärkning om användning
  • Kronologiskt ämnesord för Japan. Kompletteras med geografiskt ämnesord.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Metadata