Kronologiskt ämnesord

1809-1917 (kejsartiden, Finland)

Samma sak som
Föredragen benämning 1809-1917 (kejsartiden, Finland)
Ingår i system
Bredare match
Variant
Anmärkning om användning
  • Kronologiskt ämnesord för Finland. Kompletteras med geografiskt ämnesord.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Metadata