Kronologiskt ämnesord

1654-1718 (karolinska tiden, Finland)

Samma sak som
Föredragen benämning 1654-1718 (karolinska tiden, Finland)
Ingår i system
Variant
Anmärkning om användning
  • Kronologiskt ämnesord för Finland. Kompletteras med geografiskt ämnesord.
Metadata