Övertrycksbehandling med syrgas

Samma sak som
Föredragen etikett
Övertrycksbehandling med syrgas
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Hyperbar oxygenbehandling (HBO)
  • HBO
  • Hyperbar syrgasbehandling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
374957
Beskrivningens skapelsedatum
2014-05-30T12:01:56+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    MeSH 2014-04-11.