Östafrika • sao
Geografiskt ämnesord
föredragen benämning
Östafrika
ingår i system
nära match
676 • 23/swe
967.6 • 23/swe
bredare match
Kpf • kssb
Npf • kssb
variant
Östra Afrika
marc:hasAddedEntryGeographicName
Africa, East
Africa, East • History
Ladda ner
Andra tjänster