Ätstörningar i litteraturen

Samma sak som
Föredragen etikett
Ätstörningar i litteraturen
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
358628
Beskrivningens skapelsedatum
2012-12-10T13:43:32+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-19T09:28:50.576+02:00
Smalare