Genre/form

Solarisationer (fotografi)

Samma sak som
Föredragen benämning Solarisationer (fotografi)
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Fotografier i vilka negativa och positiva valörer har blivit omvända på vissa områden till följd av en lång exponering. T.ex. kan en skarp gatubelysning på natten framträda snarare som en mörk punkt än en ljus punkt. Omfattar även negativ och påsiktsbilder med Sabatier-effekt orsakad av ljusexponering under mörkrumsframkallningen.
Metadata