Genre/form

Fotografier (påsiktsbilder)

Samma sak som
Föredragen benämning Fotografier (påsiktsbilder)
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Fotografier framställda från negativ genom framkallningsförfarande eller, som är i fallet med fotogram, genom direkt ljusverkan på ljuskänsligt papper. Tonvalörer är ofta desamma som de hos det avbildade objektet. Förväxla inte med fotomekaniska reproduktioner med kontinuerlig tonskala som t.ex. LJUSTRYCK och WOODBURYTRYCK .
Metadata
Smalare