Genre/form

Flanellografbilder

Samma sak som
Föredragen benämning Flanellografbilder
Ingår i system
Bredare
Anmärkning om användning
  • Bilder och bokstäver som placeras på en så kallad Flanellograf, en tavla som består av en filt och som används för att presentera information i undervisning. Bilderna kan göras av hård papp vars baksida också är klädd med filt eller sandpapper. Detta gör att figurerna enkelt kan sättas fast och tas bort.
Metadata