Genre/form

Bokmärken (glansbilder)

Samma sak som
Föredragen benämning Bokmärken (glansbilder)
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Utstansade bilder, ofta präglade kromolitografier, tryckta i ark från vilket varje bokmärke kan tas ut för att klistras på kort eller på sidor i album. Populära från mitten till slutet av 1800-talet och framåt. Många producerades i Tyskland.
Metadata