Genre/form

Begränsade upplagor

Samma sak som
Föredragen benämning Begränsade upplagor
Ingår i system
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Tryck, fotografier, och andra verk framställda i ett angivet antal kopior varefter inga fler kopior har gjorts. Vanligtvis fortlöpande numrering, t.ex. 5/100 (det femte avdraget i en upplaga på 100).
Metadata