Genre/form

Uppslagsböcker

Samma sak som
Föredragen benämning Uppslagsböcker
Ingår i system
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Verk som har ambitionen att sammanfatta vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område. Uppställningen kan vara systematisk eller alfabetisk.
Metadata