Genre/form

Parafraser

Samma sak som
Föredragen benämning Parafraser
Ingår i system
Anmärkning om användning
  • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Fria omskrivningar eller omdiktningar av verk med bevarande av det ursprungliga innehållet
Metadata