Genre/form

Allåldersböcker

Samma sak som
Föredragen benämning Allåldersböcker
Ingår i system
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Hit böcker utgivna för barn och vuxna, där avsikten att vända sig till både barn och vuxna är uttryckligen formulerad (av förlaget eller författaren)
Metadata