Genre/form

Allåldersböcker

Samma sak som
Föredragen benämning Allåldersböcker
Ingår i system
Anmärkning om användning
  • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Hit böcker utgivna för barn och vuxna, där avsikten att vända sig till både barn och vuxna är uttryckligen formulerad (av förlaget eller författaren)
Metadata