Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/barn/Olyckor%20och%20skador

Olyckor och skador

Samma sak som
Föredragen benämning Olyckor och skador
Ingår i system
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Olyckor
Metadata
Smalare
Visa som: