Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/barn/%C3%96vernaturliga%20fenomen

Övernaturliga fenomen

Samma sak som
Föredragen benämning Övernaturliga fenomen
Ingår i system
Bredare
Anmärkning
Metadata
Smalare
Visa som: