15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
URI (länk till resurs)
kod
p
ingår i system
föredragen benämning
en
15 ips
sv
15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Ladda ner
Andra tjänster