3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
URI (länk till resurs)
kod
m
ingår i system
föredragen benämning
en
3 3/4 ips
sv
3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Ladda ner
Andra tjänster