URI (länk till resurs)
ingår i system
kod
l
föredragen benämning
en
Tamil
sv
Tamilsk skrift
Ladda ner
Andra tjänster