Periodica [endast i utländska poster, skall ÄNDRAS till "s"]