Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part)