Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
ingår i system
kod
d
föredragen benämning
en
National library or bibliographic agency standard
sv
Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
Ladda ner
Andra tjänster