Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust