Tonår inkl. gymnasial utbildningsnivå (ca 13-16 år)