Sökning på * gav 77 träffar. Visar resultat 1-77.
OH-bild Bärartyp
mikrofilmsremsa Bärartyp
mikrofilmsrulle Bärartyp
mikrofiche Bärartyp
blädderblock Bärartyp
bildband Bärartyp
filmrulle Bärartyp
filmkassett Bärartyp
maskhålkort Bärartyp
tactile notated movement Innehållstyp
videokassett Bärartyp
mikrofilmsspole Bärartyp
föremål Bärartyp
sound track reel Bärartyp
kartografisk bild Innehållstyp
volym Bärartyp
stereografisk Medietyp
videospole Bärartyp
taktil bild Innehållstyp
projicerad Medietyp
mikrofilmsmagasin Bärartyp
filmspole Bärartyp
datorskivmagasin Bärartyp
kartografisk taktil bild Innehållstyp
datorprogram Innehållstyp
dator Medietyp
notated music Innehållstyp
stillbild Innehållstyp
filmremsa Bärartyp
filmmagasin Bärartyp
computer dataset Innehållstyp
datorkort Bärartyp
videomagasin Bärartyp
bildkort Bärartyp
datorskiva Bärartyp
audio Medietyp
rulle Bärartyp
notated movement Innehållstyp
mikrofilmskassett Bärartyp
datorbandspole Bärartyp
datorkassett Bärartyp
kartografiskt dataset Innehållstyp
ljudspole Bärartyp
ljudrulle Bärartyp
ljudcylinder Bärartyp
framförd musik Innehållstyp
video Medietyp
tal Innehållstyp
diabild Bärartyp
mikroskopisk Medietyp
mikrokort Bärartyp
mikroform Medietyp
mikrofichekassett Bärartyp
bildbandsmagasin Bärartyp
datorbandmagasin Bärartyp
ljudmagasin Bärartyp
tredimensionell form Innehållstyp
tactile notated music Innehållstyp
ljudkassett Bärartyp
videoskiva Bärartyp
taktil text Innehållstyp
ark Bärartyp
omedierad Medietyp
text Innehållstyp
ljudskiva Bärartyp
onlineresurs Bärartyp