Sökning på * gav 77 träffar. Visar resultat 1-77.
videokassett Bärartyp
tactile notated movement Innehållstyp
sound track reel Bärartyp
OH-bild Bärartyp
föremål Bärartyp
mikrofilmsremsa Bärartyp
mikrofilmsrulle Bärartyp
mikrofilmsspole Bärartyp
mikrofiche Bärartyp
blädderblock Bärartyp
bildband Bärartyp
filmrulle Bärartyp
filmkassett Bärartyp
maskhålkort Bärartyp
kartografisk bild Innehållstyp
volym Bärartyp
taktil bild Innehållstyp
stereografisk Medietyp
mikrofilmsmagasin Bärartyp
filmspole Bärartyp
datorskivmagasin Bärartyp
kartografisk taktil bild Innehållstyp
videospole Bärartyp
projicerad Medietyp
datorprogram Innehållstyp
stillbild Innehållstyp
dator Medietyp
notated music Innehållstyp
bildkort Bärartyp
videomagasin Bärartyp
filmremsa Bärartyp
filmmagasin Bärartyp
computer dataset Innehållstyp
datorkort Bärartyp
datorskiva Bärartyp
audio Medietyp
rulle Bärartyp
notated movement Innehållstyp
mikrofilmskassett Bärartyp
datorbandspole Bärartyp
datorkassett Bärartyp
kartografiskt dataset Innehållstyp
ljudspole Bärartyp
ljudrulle Bärartyp
ljudcylinder Bärartyp
video Medietyp
framförd musik Innehållstyp
tal Innehållstyp
tredimensionell form Innehållstyp
tactile notated music Innehållstyp
mikroskopisk Medietyp
mikrokort Bärartyp
mikroform Medietyp
mikrofichekassett Bärartyp
bildbandsmagasin Bärartyp
datorbandmagasin Bärartyp
ljudkassett Bärartyp
ljudmagasin Bärartyp
diabild Bärartyp
taktil text Innehållstyp
ljudskiva Bärartyp
ark Bärartyp
videoskiva Bärartyp
onlineresurs Bärartyp
text Innehållstyp
omedierad Medietyp