Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 1-200 av 848 träffar

Trä
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
Enbart vokala delar marc:MusicPartsType Villancicos marc:MusicCompositionType, MARC-termer Type C (1 tum, videospole)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Tolv spår marc:SoundTapeConfigurationType Punktskrift marc:TextMaterialType Fyra spår marc:SoundTapeConfigurationType Metall marc:ProjGraphSupportType Tryck och punktskrift sida vid sida marc:TacSpecPhysicalCharType Arkivkvalitet för långtidslagring marc:ComputerReformattingQualityType Preludium marc:MusicCompositionType, MARC-termer Periodica [endast i utländska poster, skall ÄNDRAS till "s"] marc:BibLevelType <Paragraph> marc:TacBrailleMusicType Kasserade scener marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Millers cylindriska marc:MapsProjectionType Mikrokort
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Metall
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
Magnetiskt ljudspår på spelfilm marc:MediumType Madrigal marc:MusicCompositionType, MARC-termer Lokal
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
<Line over line> marc:TacBrailleMusicType Japansk skrift marc:SerialsAlphabetType Instrumentala och vokala delar marc:MusicPartsType Tekniskt instruerande text marc:MusicTextType, MARC-termer Metall marc:SoundKindOfMaterialType Sexton spår marc:SoundTapeConfigurationType --
 • marc:SoundTapeWidthType
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:HoldingSoundTapeWidthType
-- marc:SoundDimensionsType -- marc:NumberUnitsType Oblik Mercator marc:MapsProjectionType Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar) marc:HoldingType Datorprogram marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift) marc:TacBrailleWritingType -- marc:MicroformDimensionsType -- marc:MicroformDimensionsType -- marc:ProjGraphDimensionsType -- marc:HoldingRemoteSensImageConstructionType -- marc:ComputerFileQATargetType AACR 1 marc:CatalogingRulesType -- marc:ComputerFileDimensionsType -- marc:SoundDimensionsType <Bar over bar> marc:TacBrailleMusicType Autonoma områden marc:GovtAgencyType Fönsterkort marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Psalm marc:MusicCompositionType, MARC-termer Alber's ytriktiga marc:MapsProjectionType Koral marc:MusicCompositionType, MARC-termer Himmelsglob marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Målarduk marc:NonProjectedType Betacam SP (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Square-dance marc:MusicCompositionType, MARC-termer Direktinspelning marc:SoundKindOfDiscType Goode's homolosina marc:MapsProjectionType Glob marc:MapsMaterialType, MARC-termer Font marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Bildkort
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:NonProjMaterialType, MARC-termer
Filmkassett marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer Filmmagasin marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer Dolby-C marc:SoundPlaybackCharacterType Dimaxion marc:MapsProjectionType -- marc:VideoDimensionsType -- marc:NumberUnitsType Varierad numrering marc:NumberedSeriesType Seriellt bidrag marc:BibLevelType Säkerhetsfilm av acetat marc:FilmBaseType -- marc:ComputerFileReformattingQualityType Arbetsexemplar marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Ljudtråd marc:SoundMaterialType, MARC-termer Filmspole marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer Dagstidningsformat marc:SerialsOriginalItemType Skuggning marc:MapsReliefType Kinesisk skrift marc:SerialsAlphabetType Brukskopia marc:MicroformGenerationType Biografi över exekutör(er) marc:MusicMatterType Konturer (höjdkurvor) marc:MapsReliefType Teckning av landskapet (höjdryggslinjer) marc:MapsReliefType Gåva marc:AcquisitionMethodType Svartvit marc:MicroformColorType Annat--Annat fysiskt medium
 • marc:ColorType
 • marc:MediumType
 • marc:FilmBaseType
 • marc:MusicTextType
 • marc:MapMediumType
 • marc:MapsFormatType
 • marc:VideoColorType
 • marc:MapDetailsType
 • marc:SoundSpeedType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:TacMaterialType
 • marc:MusicFormatType
 • marc:VideoFormatType
 • marc:SerialsISSNType
 • marc:MusicMatterType
 • marc:MapMaterialType
 • marc:SoundGrooveType
 • marc:SoundCaptureType
 • marc:NonProjectedType
 • marc:MapsMaterialType
 • marc:TypeOfSeriesType
 • marc:ReproductionType
 • marc:TextMaterialType
 • marc:ComputerColorType
 • marc:VideoMaterialType
 • marc:SoundMaterialType
 • marc:GlobeMaterialType
 • marc:TacContractionType
 • marc:MicroformColorType
 • marc:SoundTapeWidthType
 • marc:VisualMaterialType
 • marc:MotionPicColorType
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:SoundDimensionsType
 • marc:SerialsAlphabetType
 • marc:NonProjMaterialType
 • marc:SoundKindOfDiscType
 • marc:MotionPicFormatType
 • marc:CatalogingRulesType
 • marc:MotionPicPosNegType
 • marc:ComputerMaterialType
 • marc:SerialsFrequencyType
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:MicroformEmulsionType
 • marc:TacBrailleWritingType
 • marc:ProjGraphMaterialType
 • marc:ProjGraphEmulsionType
 • marc:MotionPicElementsType
 • marc:MicroformMaterialType
 • marc:ComputerFileColorType
 • marc:MotionPicMaterialType
 • marc:ComputerTypeOfFileType
 • marc:ComputerDimensionsType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
 • marc:HoldingVideoFormatType
 • marc:MotionPicDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
 • marc:HoldingReproductionType
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MotionPicGenerationType
 • marc:TacSpecPhysicalCharType
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:ComputerFileMaterialType
 • marc:SoundPlaybackChannelType
 • marc:GovernmentPublicationType
 • marc:HoldingSoundTapeWidthType
 • marc:SoundTapeConfigurationType
 • marc:ComputerFileDimensionsType
 • marc:SoundPlaybackCharacterType
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingRemoteSensImageAltitudeType
 • marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType
Två gånger i månaden marc:SerialsFrequencyType Nocturne marc:MusicCompositionType, MARC-termer VHS (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Memoarer marc:MusicTextType, MARC-termer Rättsfallsdiskussion
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Filmografi
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Djuplodning marc:MapsReliefType 1,4 meter per sekund (skiva) marc:SoundSpeedType Kombination av flera färgtekniker marc:ComputerColorType Monografiserie marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Avbildningar (bildkarta) marc:MapsReliefType Konsert marc:MusicCompositionType, MARC-termer Vals marc:MusicCompositionType, MARC-termer NAB standard marc:SoundPlaybackCharacterType Vertikal skärning marc:SoundKindOfCuttingType --
 • marc:SoundTapeWidthType
 • marc:HoldingSoundTapeWidthType
Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek) marc:AuthorityCatalogingSourceType Handkolorerad
 • marc:ColorType
 • marc:MotionPicColorType
Väggkarta marc:MapsFormatType, MARC-termer Utlånas marc:LendingPolicyType Flera färger
 • marc:ColorType
 • marc:MapColorType
 • marc:VideoColorType
 • marc:ComputerColorType
 • marc:MotionPicColorType
 • marc:MicroformColorType
 • marc:ComputerFileColorType
Katalogposten avser integrerande resurs marc:SerialsTypeOfEntryType Flera former marc:MusicCompositionType, MARC-termer Helt oregelbunden marc:SerialsRegularityType Ordbok, lexikon
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Biografi marc:SerialsNatureType, MARC-termer Grafiska diagram marc:BooksIllustrationsType Småbarn (ca 0-5 år) marc:AudienceType, MARC-termer En färg
 • marc:ColorType
 • marc:MapColorType
 • marc:VideoColorType
 • marc:ComputerColorType
 • marc:ComputerFileColorType
Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM)
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Specialiserad marc:AudienceType, MARC-termer Handbok
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Gäller ett exemplar marc:CopyReportType Dikter
 • marc:MusicTextType, MARC-termer
 • marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer
Annan verksamhet marc:CatalogingSourceType AACR2/KRS marc:CatFormType Onlineresurs marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Perspektivbild marc:MapMaterialType, MARC-termer Vesikulär emulsion marc:MicroformEmulsionType <Vertical score> marc:TacBrailleMusicType Okontraherad (fullskrift) marc:TacContractionType U-matic (3/4 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Leksak marc:VisualMaterialType, MARC-termer Toccata marc:MusicCompositionType, MARC-termer Provpressning marc:SoundKindOfDiscType Teknisk eller historisk information om instrument marc:MusicMatterType Datorbandmagasin
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Symfonisk dikt marc:MusicCompositionType, MARC-termer -- marc:ComputerFileMaterialType Reproduktion i originalstorlek marc:ItemType, MARC-termer Realia marc:VisualMaterialType, MARC-termer Tryckmaster marc:MicroformGenerationType Post- eller vykort marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Polar stereografisk marc:MapsProjectionType Bild eller vykort marc:MapsFormatType, MARC-termer Negativ marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Fotokopia marc:MapDetailsType Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part) marc:MusicFormatType <Part-songs> marc:MusicCompositionType, MARC-termer Pergament
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Annan marc:RetentionPolicyType Positiv modermatris marc:SoundKindOfDiscType Blandad montering marc:ProjGraphSupportType Blandad resurs marc:TypeOfRecordType Mercator marc:MapsProjectionType Medlemskap marc:AcquisitionMethodType Marsch marc:MusicCompositionType, MARC-termer Fortlöpande kartografisk resurs marc:MapsMaterialType, MARC-termer Skiva för magnetisk lagring (disketter) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer -- marc:ComputerFileMaterialType -- marc:ComputerFileCompressionType Läder
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Exemplarinformation marc:ItemInfoInRecordType Delar marc:RetentionPolicyUnitType Intervju marc:MusicTextType, MARC-termer Integrerande resurs (kontinuerlig uppdatering) marc:BibLevelType Pedagogiskt instruktionsmaterial marc:MusicMatterType Ljudmagasin marc:SoundMaterialType, MARC-termer Monografisk resurs marc:HoldingType 160 varv per minut (cylinder) marc:SoundSpeedType -- marc:ComputerDimensionsType Offprints marc:BooksContentsType, MARC-termer Negativ fotografisk bild på hård bas marc:MapMediumType Exemplarinformation finns ej marc:ItemInfoInRecordType Nitratfilm marc:FilmBaseType Musikillustration marc:MusicMatterType Datorskivmagasin
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
-- marc:ComputerFileFileFormatsType -- marc:ProjGraphDimensionsType -- marc:SoundDimensionsType -- marc:ProjGraphDimensionsType --
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
<Bar by bar> marc:TacBrailleMusicType Azimutal längdriktig marc:MapsProjectionType Lackerad aluminium
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Aitoff marc:MapsProjectionType Katalogiserat exemplar är komplett marc:MotionPicCompletenessType Körpartitur marc:MusicFormatType Chanson, polyfon marc:MusicCompositionType, MARC-termer Chamberlin trimetrisk marc:MapsProjectionType Chaconne marc:MusicCompositionType, MARC-termer -- marc:ProjGraphSecondaryType Bibliografisk information (används ej) marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Beta (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Del av samling marc:BibLevelType Katalogiserat exemplar är ej komplett marc:MotionPicCompletenessType Hebreiskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Hardboard marc:NonProjectedType Två spår marc:SoundTapeConfigurationType Positivt foto på mjuk bas marc:MapMediumType Bildbandsrulle
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Filmrulle marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer -- marc:ComputerFileAntecedentType EntryMap marc:EntryMapType Negativ modermatris marc:SoundKindOfDiscType Enkel karta i diagramform marc:MapMaterialType, MARC-termer Dans marc:MusicCompositionType, MARC-termer Cylindrisk, annan känd typ marc:MapsProjectionType Ljudcylinder marc:SoundMaterialType, MARC-termer Transkription eller vedertagen form marc:RomanizationType -- marc:SoundDimensionsType