Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 1-200 av 859 träffar

Lokal
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
2020-09-24T13:48:40.913+02:00
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
2020-09-24T13:48:40.911+02:00 marc:NumberUnitsType 2020-09-24T13:48:40.897+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.879+02:00 marc:ComputerFileDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.859+02:00 marc:ComputerDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.839+02:00 marc:NumberUnitsType 2020-09-24T13:48:40.821+02:00 marc:MicroformDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.734+02:00 marc:NumberUnitsType Tredimensionell film (3D) marc:MotionPicFormatType 33 1/3 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType 2020-09-24T13:48:40.585+02:00 marc:MicroformDimensionsType 160 varv per minut (cylinder) marc:SoundSpeedType 2020-09-24T13:48:40.355+02:00 marc:SoundDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.342+02:00 marc:ComputerDimensionsType Annan azimutal ytriktig marc:MapsProjectionType Sällskapsspel marc:MapsFormatType, MARC-termer Gall marc:MapsProjectionType Negativ fotografisk bild på mjuk bas marc:MapMediumType Bildkort
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:NonProjMaterialType, MARC-termer
Kopieras ej marc:LendingPolicyType Videospole marc:VideoMaterialType, MARC-termer 8 mm marc:VideoFormatType Vesikulär emulsion marc:MicroformEmulsionType Okontraherad (fullskrift) marc:TacContractionType Ultrastark förminskning (91:1 -)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Tre gånger i veckan marc:SerialsFrequencyType Tematisk index marc:MusicMatterType Lösbladsutgåva marc:TextMaterialType, MARC-termer Testbilder etc. finns marc:ComputerQATargetType Datorbandspole
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Datorbandmagasin
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Kombination av flera system marc:TacMaterialType 2020-09-24T13:48:43.068+02:00
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
Icke dokumenterad praxis marc:RomanizationType Diabild
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Sexton spår marc:SoundTapeConfigurationType Zarzuelas marc:MusicCompositionType, MARC-termer Arbetsexemplar marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Tabell-/diagramark eller blädderblock marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Standard enligt nationell biblioteksorganisation marc:RomanizationType Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm marc:FilmBaseType Millers cylindriska marc:MapsProjectionType Mikrokort marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofilmsremsa marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofilmskassett marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mercator marc:MapsProjectionType Masterexemplar marc:MotionPicGenerationType Monografisk karta, utgiven i flera delar marc:MapsMaterialType, MARC-termer Annan bas (utöver q, r, s, t) marc:MapMediumType Skiva för magnetisk lagring (disketter) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Magnetiskt ljudband på spole marc:MediumType M-II (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Låg förminskning (- 16:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
2020-09-24T13:48:42.197+02:00 marc:ComputerFileCompressionType <Line by line> marc:TacBrailleMusicType Rättsfallsdiskussion
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Juridiska artiklar
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Senaste/ löpande del(ar) sparas marc:SpecificRetentionPolicyType Laserskiva
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Lambert's konform koniska marc:MapsProjectionType Japansk skrift marc:SerialsAlphabetType Exemplarinformation marc:ItemInfoInRecordType Delar marc:RetentionPolicyUnitType Integrerande resurs (kontinuerlig uppdatering) marc:BibLevelType 1/2 tum marc:HoldingSoundTapeWidthType Två gånger i månaden marc:SerialsFrequencyType Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven) marc:FilmBaseType Speltid (i minuter) marc:VisualRunningTimeType Sinusprojektion marc:MapsProjectionType Fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs marc:HoldingType Varierande förminskningsgrad
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Fyr- eller flerkanaligt ljud marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 2020-09-24T13:48:42.735+02:00 marc:ProjGraphSecondaryType 2020-09-24T13:48:42.734+02:00 marc:ProjGraphSecondaryType Profil marc:MapMaterialType, MARC-termer Annat produktionsmaterial marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Musik: tryck marc:TypeOfRecordType 2020-09-24T13:48:42.707+02:00 marc:ComputerFileQATargetType Positiv polaritet
 • marc:PolarityType
 • marc:MotionPicPosNegType
Porslin och kakel marc:NonProjectedType Kortlek marc:MapsFormatType, MARC-termer Planet- eller månglob (annan än Jorden och dess måne) marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Periodica [endast i utländska poster, skall ÄNDRAS till "s"] marc:BibLevelType Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part) marc:MusicFormatType Del med beroende titel
 • marc:LinkedType
 • marc:LinkedRecordReqType
<Paragraph> marc:TacBrailleMusicType <Outline> marc:TacBrailleMusicType Annan teknik marc:VisualTechniqueType Annan marc:AcquisitionMethodType Annan marc:RetentionPolicyType Ljudupptagning (ej musik) marc:TypeOfRecordType Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar marc:ComputerReformattingQualityType 2020-09-24T13:48:42.803+02:00 marc:ComputerFileReformattingQualityType Fjärranalysbild marc:MapMaterialType, MARC-termer Stark förminskning (31:1 - 60:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Hebreiskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Två spår marc:SoundTapeConfigurationType Flamenco marc:MusicCompositionType, MARC-termer Filmspole marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer Filmmagasin marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer Fantasia marc:MusicCompositionType, MARC-termer Viktig etnologisk information marc:MusicMatterType Plattkarta marc:MapsProjectionType Diorama marc:VisualMaterialType, MARC-termer Datorskiva (ospecificerad typ) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Samling (arkivaliska o.d.) marc:BibLevelType Koral marc:MusicCompositionType, MARC-termer <Chant>, annan religiös marc:MusicCompositionType, MARC-termer <Chant>, kristen marc:MusicCompositionType, MARC-termer NAB standard marc:SoundPlaybackCharacterType Motett marc:MusicCompositionType, MARC-termer Månad/månader marc:RetentionPolicyUnitType Positiv och negativ polaritet i kombination marc:PolarityType Målarduk marc:NonProjectedType Kalender
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Varannan vecka marc:SerialsFrequencyType Betacam SP (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Beta (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
<Bar over bar> marc:TacBrailleMusicType Ballad marc:MusicCompositionType, MARC-termer Armadillo marc:MapsProjectionType Animation marc:VisualTechniqueType Lackerad aluminium
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Aitoff marc:MapsProjectionType Aktivitetskort marc:NonProjMaterialType, MARC-termer 2020-09-24T13:48:41.025+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType 2020-09-24T13:48:41.021+02:00 marc:NumberUnitsType 2020-09-24T13:48:41.015+02:00 marc:ComputerDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.996+02:00
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
Live-upptagning marc:VisualTechniqueType Instrumentala och vokala delar marc:MusicPartsType Pianopartitur marc:MusicFormatType Konstverk i reproduktion marc:VisualMaterialType, MARC-termer Punktskrift marc:TextMaterialType, MARC-termer Kinesisk skrift marc:SerialsAlphabetType Grafisk resurs marc:VisualMaterialType, MARC-termer Diskografi marc:MusicMatterType Rekviem marc:MusicCompositionType, MARC-termer Minst en ljudinspelning förekommer som illustration marc:BooksIllustrationsType Glas marc:MapMediumType Spel marc:VisualMaterialType, MARC-termer Körpartitur marc:MusicFormatType Post- eller vykort marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg) marc:MapsReliefType Plast
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Atlas marc:MapMaterialType, MARC-termer Varannan månad (6-8 ggr/år) marc:SerialsFrequencyType Okänt marc:GovernmentPublicationType, MARC-termer Onumrerad marc:NumberedSeriesType Fotografi (ospecificerad typ) marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Brukskopia, ej originalkvalitet marc:ComputerReformattingQualityType Filens källa är en originalresurs
 • marc:ComputerAntecedentType
 • marc:ComputerFileAntecedentType
Programmerad text
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Paket marc:VisualMaterialType, MARC-termer Avslutad marc:AcquisitionStatusType Annat
 • marc:ColorType
 • marc:MediumType
 • marc:FilmBaseType
 • marc:MusicTextType
 • marc:MapMediumType
 • marc:MapsFormatType
 • marc:VideoColorType
 • marc:MapDetailsType
 • marc:SoundSpeedType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:TacMaterialType
 • marc:MusicFormatType
 • marc:VideoFormatType
 • marc:SerialsISSNType
 • marc:MusicMatterType
 • marc:MapMaterialType
 • marc:SoundGrooveType
 • marc:SoundCaptureType
 • marc:NonProjectedType
 • marc:MapsMaterialType
 • marc:TypeOfSeriesType
 • marc:ReproductionType
 • marc:TextMaterialType
 • marc:ComputerColorType
 • marc:VideoMaterialType
 • marc:SoundMaterialType
 • marc:GlobeMaterialType
 • marc:TacContractionType
 • marc:MicroformColorType
 • marc:SoundTapeWidthType
 • marc:VisualMaterialType
 • marc:MotionPicColorType
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:SoundDimensionsType
 • marc:SerialsAlphabetType
 • marc:NonProjMaterialType
 • marc:SoundKindOfDiscType
 • marc:MotionPicFormatType
 • marc:CatalogingRulesType
 • marc:MotionPicPosNegType
 • marc:ComputerMaterialType
 • marc:SerialsFrequencyType
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:MicroformEmulsionType
 • marc:TacBrailleWritingType
 • marc:ProjGraphMaterialType
 • marc:ProjGraphEmulsionType
 • marc:MotionPicElementsType
 • marc:MicroformMaterialType
 • marc:ComputerFileColorType
 • marc:MotionPicMaterialType
 • marc:ComputerTypeOfFileType
 • marc:ComputerDimensionsType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
 • marc:HoldingVideoFormatType
 • marc:MotionPicDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
 • marc:HoldingReproductionType
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MotionPicGenerationType
 • marc:TacSpecPhysicalCharType
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:ComputerFileMaterialType
 • marc:SoundPlaybackChannelType
 • marc:GovernmentPublicationType
 • marc:HoldingSoundTapeWidthType
 • marc:SoundTapeConfigurationType
 • marc:ComputerFileDimensionsType
 • marc:SoundPlaybackCharacterType
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingRemoteSensImageAltitudeType
 • marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType
Pliktleverans marc:AcquisitionMethodType Text av historiskt innehåll marc:MusicTextType, MARC-termer Videokassett marc:VideoMaterialType, MARC-termer Klaverutdrag marc:MusicFormatType Mikrofilm
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Konsert marc:MusicCompositionType, MARC-termer Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek) marc:AuthorityCatalogingSourceType Komplett partitur för konsertframförande (full score) marc:MusicFormatType Reproduktion i originalstorlek marc:BooksItemType, MARC-termer Utlånas ej marc:LendingPolicyType Brev marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Gäller flera exemplar marc:CopyReportType Skönlitterära verk av mer än en genre marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Gåva marc:AcquisitionMethodType Icke-latinska tecken är translittererade marc:ModifiedRecordType Essäer
 • marc:MusicTextType, MARC-termer
 • marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer
Allmän marc:AudienceType, MARC-termer Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM)
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Kartor marc:BooksIllustrationsType Index saknas marc:IndexType Helt oregelbunden marc:SerialsRegularityType Flera former marc:MusicCompositionType, MARC-termer Regelbunden marc:SerialsRegularityType Bibliografi
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
 • marc:MusicMatterType, MARC-termer
Videoupptagning marc:VisualMaterialType, MARC-termer Löpande marc:AcquisitionStatusType Obestämd nivå marc:GovtAgencyType Rondo marc:MusicCompositionType, MARC-termer Kyrilliskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Onlinetjänst marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Intervju marc:MusicTextType, MARC-termer Datorgrafik marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Papp och kartong marc:NonProjectedType År marc:RetentionPolicyUnitType Negativ fotografisk bild på hård bas marc:MapMediumType Nitratfilm marc:FilmBaseType Blandad montering marc:ProjGraphSupportType Olika generationer i samma mikromedium marc:MicroformGenerationType Vissa tecken och symboler har uteslutits i posten
 • marc:ModifiedType
 • marc:ModifiedRecordType
Mikrokort
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Metall och glas
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
Metall
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType