Sökning på * gav 864 träffar. Visar resultat 1-200.
NAB standard marc:SoundPlaybackCharacterType
Diskografi marc:MusicMatterType
Motett marc:MusicCompositionType
Månad/månader marc:RetentionPolicyUnitType
Zarzuelas marc:MusicCompositionType
Arbetsexemplar marc:MotionPicElementsType
Kopieras ej marc:LendingPolicyType
Spel marc:VisualMaterialType
Millers cylindriska marc:MapsProjectionType
Mikrokort marc:MicroformMaterialType
Mikrofilmsremsa marc:MicroformMaterialType
Mikrofilmskassett marc:MicroformMaterialType
Skiva för magnetisk lagring (disketter) marc:ComputerMaterialType
M-II (1/2 tum, videokassett) marc:VideoFormatType marc:HoldingVideoFormatType
Låg förminskning (- 16:1) marc:MicroformRangeType marc:HoldingMicroformRangeType
2020-06-10T16:12:19.496+02:00 marc:ComputerFileCompressionType
<Line by line> marc:TacBrailleMusicType
Juridiska artiklar marc:SerialsNatureType marc:BooksContentsType marc:SerialsContentsType
Senaste/ löpande del(ar) sparas marc:SpecificRetentionPolicyType
Laserskiva marc:VideoFormatType marc:HoldingVideoFormatType
Lambert's konform koniska marc:MapsProjectionType
Japansk skrift marc:SerialsAlphabetType
Exemplarinformation marc:ItemInfoInRecordType
Delar marc:RetentionPolicyUnitType
Instrumentala och vokala delar marc:MusicPartsType
1/2 tum marc:HoldingSoundTapeWidthType
Stark förminskning (31:1 - 60:1) marc:MicroformRangeType marc:HoldingMicroformRangeType
Hebreiskt alfabet marc:SerialsAlphabetType
Två spår marc:SoundTapeConfigurationType
Glas marc:MapMediumType
Annan azimutal ytriktig marc:MapsProjectionType
Gall marc:MapsProjectionType
Speltid (i minuter) marc:VisualRunningTimeType
Rekviem marc:MusicCompositionType
Målarduk marc:NonProjectedType
Varannan vecka marc:SerialsFrequencyType
Betacam SP (1/2 tum, videokassett) marc:VideoFormatType marc:HoldingVideoFormatType
Beta (1/2 tum, videokassett) marc:VideoFormatType marc:HoldingVideoFormatType
<Bar over bar> marc:TacBrailleMusicType
Ballad marc:MusicCompositionType
Viktig etnologisk information marc:MusicMatterType
Plattkarta marc:MapsProjectionType
Onumrerad marc:NumberedSeriesType
Okontraherad (fullskrift) marc:TacContractionType
Punktskrift marc:TextMaterialType
Datorbandmagasin marc:ComputerMaterialType marc:ComputerFileMaterialType
Sinusprojektion marc:MapsProjectionType
Pianopartitur marc:MusicFormatType
Del med beroende titel marc:LinkedType marc:LinkedRecordReqType
2020-06-10T16:12:19.979+02:00 marc:ProjGraphSecondaryType
Annat produktionsmaterial marc:MotionPicElementsType
2020-06-10T16:12:19.95+02:00 marc:ComputerFileQATargetType
Post- eller vykort marc:NonProjMaterialType
Kortlek marc:MapsFormatType
Flamenco marc:MusicCompositionType
Filmspole marc:MotionPicMaterialType
Armadillo marc:MapsProjectionType
Lackerad aluminium marc:SoundKindOfMaterialType marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Aitoff marc:MapsProjectionType
Aktivitetskort marc:NonProjMaterialType
2020-06-10T16:12:18.658+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.652+02:00 marc:NumberUnitsType
2020-06-10T16:12:18.648+02:00 marc:ComputerDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.638+02:00 marc:VideoDimensionsType marc:MicroformDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.61+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType marc:MicroformDimensionsType marc:MotionPicDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.607+02:00 marc:NumberUnitsType
2020-06-10T16:12:18.596+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.586+02:00 marc:ComputerFileDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.582+02:00 marc:ComputerDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.58+02:00 marc:NumberUnitsType
2020-06-10T16:12:18.577+02:00 marc:MicroformDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.561+02:00 marc:NumberUnitsType
Tredimensionell film (3D) marc:MotionPicFormatType
33 1/3 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType
2020-06-10T16:12:18.525+02:00 marc:MicroformDimensionsType
160 varv per minut (cylinder) marc:SoundSpeedType
2020-06-10T16:12:18.403+02:00 marc:SoundDimensionsType
2020-06-10T16:12:18.393+02:00 marc:ComputerDimensionsType
Mercator marc:MapsProjectionType
Masterexemplar marc:MotionPicGenerationType
Annan bas (utöver q, r, s, t) marc:MapMediumType
Diorama marc:VisualMaterialType
Datorskiva (ospecificerad typ) marc:ComputerMaterialType
Gäller flera exemplar marc:CopyReportType
Avslutad marc:AcquisitionStatusType
Samling (arkivaliska o.d.) marc:BibLevelType
Koral marc:MusicCompositionType
Körpartitur marc:MusicFormatType
Kinesisk skrift marc:SerialsAlphabetType
<Chant>, kristen marc:MusicCompositionType
Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar marc:ComputerReformattingQualityType
Varierande förminskningsgrad marc:MicroformRangeType marc:HoldingMicroformRangeType
2020-06-10T16:12:19.981+02:00 marc:ProjGraphSecondaryType
Profil marc:MapMaterialType
Musik: tryck marc:TypeOfRecordType
Porslin och kakel marc:NonProjectedType
Bildkort marc:VisualMaterialType marc:NonProjMaterialType
Filmmagasin marc:MotionPicMaterialType
8 mm marc:VideoFormatType
Tre gånger i veckan marc:SerialsFrequencyType
Testbilder etc. finns marc:ComputerQATargetType
Sverige (obsolet) marc:SerialsISSNType
2020-06-10T16:12:20.237+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType marc:MotionPicDimensionsType
Sexton spår marc:SoundTapeConfigurationType
Ljudinspelningar marc:BooksIllustrationsType
Annan teknik marc:VisualTechniqueType
Annan marc:RetentionPolicyType
Fotografi (ospecificerad typ) marc:NonProjMaterialType
Videospole marc:VideoMaterialType
Videokassett marc:VideoMaterialType
Vesikulär emulsion marc:MicroformEmulsionType
Ultrastark förminskning (91:1 -) marc:MicroformRangeType marc:HoldingMicroformRangeType
Lösbladsutgåva marc:TextMaterialType
Datorbandspole marc:ComputerMaterialType marc:ComputerFileMaterialType
Kombination av flera system marc:TacMaterialType
Diabild marc:VisualMaterialType marc:ProjGraphMaterialType marc:HoldingProjGraphMaterialType
<Paragraph> marc:TacBrailleMusicType
<Outline> marc:TacBrailleMusicType
Annan marc:AcquisitionMethodType
Ljudupptagning (ej musik) marc:TypeOfRecordType
Tabell-/diagramark eller blädderblock marc:NonProjMaterialType
2020-06-10T16:12:20.033+02:00 marc:ComputerFileReformattingQualityType
Fjärranalysbild marc:MapMaterialType
Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole) marc:VideoFormatType marc:HoldingVideoFormatType
Rättsfallsdiskussion marc:BooksContentsType marc:SerialsNatureType marc:SerialsContentsType
Programmerad text marc:SerialsNatureType marc:BooksContentsType marc:SerialsContentsType
Brukskopia, ej originalkvalitet marc:ComputerReformattingQualityType
Mikrofilm marc:ItemType marc:BooksItemType marc:SerialsOriginalItemType
Positiv polaritet marc:PolarityType marc:MotionPicPosNegType
<Chant>, annan religiös marc:MusicCompositionType
Fyr- eller flerkanaligt ljud marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType
Gåva marc:AcquisitionMethodType
Plast marc:MapMediumType marc:GlobeMediumType marc:NonProjectedType
Varannan månad (6-8 ggr/år) marc:SerialsFrequencyType
Live-upptagning marc:VisualTechniqueType
Animation marc:VisualTechniqueType
Kalender marc:BooksContentsType marc:SerialsContentsType
Text av historiskt innehåll marc:MusicTextType
Sällskapsspel marc:MapsFormatType
Två gånger i månaden marc:SerialsFrequencyType
Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek) marc:AuthorityCatalogingSourceType
Paket marc:VisualMaterialType
Grafisk resurs marc:VisualMaterialType
Fantasia marc:MusicCompositionType
Tematisk index marc:MusicMatterType
Helt oregelbunden marc:SerialsRegularityType
Flera former marc:MusicCompositionType
Atlas marc:MapMaterialType
Konstverk i reproduktion marc:VisualMaterialType
Reproduktion i originalstorlek marc:BooksItemType
Icke dokumenterad praxis marc:RomanizationType
Lokal marc:GovtAgencyType marc:GovernmentPublicationType
Filens källa är en originalresurs marc:ComputerAntecedentType marc:ComputerFileAntecedentType
Löpande marc:AcquisitionStatusType
Konsert marc:MusicCompositionType
Annat marc:ColorType marc:MediumType marc:FilmBaseType marc:MusicTextType marc:MapMediumType marc:MapsFormatType marc:VideoColorType marc:MapDetailsType marc:SoundSpeedType marc:GlobeMediumType marc:TacMaterialType marc:MusicFormatType marc:VideoFormatType marc:SerialsISSNType marc:MusicMatterType marc:MapMaterialType marc:SoundGrooveType marc:SoundCaptureType marc:NonProjectedType marc:MapsMaterialType marc:TypeOfSeriesType marc:ReproductionType marc:TextMaterialType marc:ComputerColorType marc:VideoMaterialType marc:SoundMaterialType marc:GlobeMaterialType marc:TacContractionType marc:MicroformColorType marc:SoundTapeWidthType marc:VisualMaterialType marc:MotionPicColorType marc:VideoDimensionsType marc:SoundDimensionsType marc:SerialsAlphabetType marc:NonProjMaterialType marc:SoundKindOfDiscType marc:MotionPicFormatType marc:CatalogingRulesType marc:MotionPicPosNegType marc:ComputerMaterialType marc:SerialsFrequencyType marc:ProjGraphSupportType marc:MicroformEmulsionType marc:TacBrailleWritingType marc:ProjGraphMaterialType marc:ProjGraphEmulsionType marc:MotionPicElementsType marc:MicroformMaterialType marc:ComputerFileColorType marc:MotionPicMaterialType marc:ComputerTypeOfFileType marc:ComputerDimensionsType marc:ProjGraphSecondaryType marc:HoldingVideoFormatType marc:MotionPicDimensionsType marc:MicroformDimensionsType marc:HoldingReproductionType marc:ProjGraphDimensionsType marc:MotionPicGenerationType marc:TacSpecPhysicalCharType marc:SoundKindOfMaterialType marc:ComputerFileMaterialType marc:SoundPlaybackChannelType marc:GovernmentPublicationType marc:HoldingSoundTapeWidthType marc:SoundTapeConfigurationType marc:ComputerFileDimensionsType marc:SoundPlaybackCharacterType marc:HoldingProjGraphMaterialType marc:HoldingSoundKindOfMaterialType marc:HoldingRemoteSensImageAltitudeType marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType
Index saknas marc:IndexType
Allmän marc:AudienceType
Skönlitterära verk av mer än en genre marc:BooksLiteraryFormType
Videoupptagning marc:VisualMaterialType
Regelbunden marc:SerialsRegularityType
Bibliografi marc:SerialsNatureType marc:BooksContentsType marc:SerialsContentsType marc:MusicMatterType
Kartor marc:BooksIllustrationsType
Utlånas ej marc:LendingPolicyType
Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM) marc:ComputerMaterialType marc:ComputerFileMaterialType
Okänt marc:GovernmentPublicationType
Essäer marc:MusicTextType marc:BooksLiteraryFormType
Brev marc:BooksLiteraryFormType
Pliktleverans marc:AcquisitionMethodType
Klaverutdrag marc:MusicFormatType
VHS (1/2 tum, videokassett) marc:VideoFormatType marc:HoldingVideoFormatType
Variationer marc:MusicCompositionType
Bortklippt material marc:MotionPicElementsType
Provpressning marc:SoundKindOfDiscType
Litteraturöversikt marc:SerialsNatureType marc:BooksContentsType marc:SerialsContentsType
Space oblique Mercator marc:MapsProjectionType
2020-06-10T16:12:20.185+02:00 marc:SoundTapeWidthType
Seriellt bidrag marc:BibLevelType
Bild eller vykort marc:MapsFormatType
Negativ marc:NonProjMaterialType
Patent marc:BooksContentsType
Oratorium marc:MusicCompositionType
<Open score> marc:TacBrailleMusicType
Onlinetjänst marc:ComputerTypeOfFileType
Numrerad marc:NumberedSeriesType