Alla
Svenska ämnesord sao (34321)
Barnämnesord barn (2537)
SAOGF - Genre och form saogf (1821)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
marc:MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
marc:SerialsNatureType 25
marc:MusicTextType 20
marc:VisualMaterialType 20
NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
marc:SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
marc:ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
marc:SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
marc:VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
marc:CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
marc:LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
1-200 av 748
Trä
h
10 x 10 tum (26 x 26 cm) (OH-bild)
15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
3 x 5 tum (8 x 13 cm) (höjd x bredd)
Brukskopia, ej originalkvalitet
Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg)
Varannan månad (6-8 ggr/år)
Biografi över upphovsman
Blu-ray Disc
h
Julsånger • marc
CED (Capacitance Electronic Disc)
Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift)
Datorskiva (ospecificerad typ)
Transkription eller vedertagen form
Varje dag (5-7 ggr/vecka)
Divertimento o dyl • marc
Teckning • marc
Kopia på film
Fotografisk film, ej säkerhetsfilm
Folkmusik • marc
Annan azimutal ytriktig
Skråstreck (höjdstreck)
Intervju • marc
Laserskiva
h
Läder
h
Juridiska artiklar • marc
h
Begränsad utlåning (villkor anges i fält 845)
Litterär punktskrift
Lokal
h
Magnet-optisk skiva
h
Handritad • marc
Monografisk karta, utgiven i flera delar • marc
Metall
h
Modifierad sterografisk för Alaska
Positiv modermatris
Flera typer av punktskriftssystem
Flera olika filformat
Flera stämformat tillsammans
Punktskrift för musik
Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
Nationell standard (forskningsbibliotekspraxis)
Fotografi (ospecificerad typ) • marc
Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Open score>
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Outline>
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Paragraph>
Passacaglia • marc
Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part)
Polonaise • marc
Populärmusik • marc
Repetition(er) • marc
Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar
Diabild
h
Ljud finns på separat bärare
Provtryck • marc
Super-8 / Single 8 mm
h
Datorkassett
h
Testbilder etc, saknas
Tre gånger i månaden
Transversal Mercator
Ultrastark förminskning (91:1 -)
Uppdaterande lösbladsutgåva
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Vertical score>
Enbart vokala delar
Säkerhetsfilm av polyester
4 4,75 tum / 12 cm (CD)
Årsbok • marc
h
Katalogposten avser integrerande resurs
Flera former • marc
Index till andra publikationer • marc
h
Taktil utgåva
h
Svartvit
h
Bild
h
Tecknad serie / Serieroman
h
Nationalbibliografi
h
Ordbok, lexikon • marc
h
Skönlitterär prosa • marc
Illustrationer finns men typen specificeras ej
12 tum (diameter)
1/4 tum
h
15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
160 varv per minut (cylinder)
1/8 tum
h
2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild)
30 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
4 x 5 tum (10 x 13 cm) (OH-bild)
78 varv per minut (skiva)
7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild)
8 varv per minut (skiva)
9,5 mm
h
Sammanfattning(ar) av andra verk
h
Acetatbas med järnoxidyta
h
Självständig del av en stat • marc
Azimutal längdriktig
Betacam (1/2 tum, videokassett)
Biografi över exekutör(er)
Himmelsglob • marc
Slumpmusik • marc
Pianodirektion, violindirektion etc.
Country music • marc
D-2 (3/4 tum, videokassett)
EIAJ (1/2 tum, videospole)
Konisk längdriktig
Genealogiska tabeller
Goode's homolosina
Text saknas eller åtföljs av musik • marc
Ändringar av titel redovisas i en enda post
Lokal tillämpning
Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust
Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Integrerad del av annan resurs • marc
Kalender • marc
Mikroskoperingspreparat
Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm
Enkanalsljud (mono)
h
Standard enligt nationell biblioteksorganisation
Positivt foto på hård bas
Numerisk information
Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
h
<Part-songs> • marc
Fotomekanisk reproduktion • marc
Preludium • marc
Pussel • marc
Reproduktion i originalstorlek
Fjärranalysbild • marc
Sparas begränsad tid
Provhäfte sparas
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Section by section>
Fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Single line>
Plast (hit vinylskivor)
Syntetiskt material
h
Jordglob • marc
Fördrag
h
Trio-sonata • marc
Filen är ej komprimerad
h
Vesikulär emulsion
VHS (1/2 tum, videokassett)
h