Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 1-200 av 848 träffar

År marc:RetentionPolicyUnitType Sångpartitur utan ackompanjemang marc:MusicFormatType Vokalpartitur marc:MusicFormatType Videokassett marc:VideoMaterialType, MARC-termer Velin
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Van Der Grinten marc:MapsProjectionType Onumrerad marc:NumberedSeriesType Okänd marc:GovtAgencyType Transparans--Stordia--OH-bild
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Tematisk index marc:MusicMatterType Lösbladsutgåva marc:TextMaterialType Datorbandspole
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Referensexemplar marc:MotionPicGenerationType Ragtime marc:MusicCompositionType, MARC-termer röntgenfoto marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Projicerbar grafisk resurs (hit video, DVD, film, projicerbar bild) marc:TypeOfRecordType Annat produktionsmaterial marc:MotionPicElementsType, MARC-termer -- marc:ComputerFileQATargetType Korrekturavdrag, färgprov marc:MapDetailsType Porslin och kakel marc:NonProjectedType Kortlek marc:MapsFormatType, MARC-termer Gips
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Planet- eller månglob (annan än Jorden och dess måne) marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Blåkopia marc:MapDetailsType Patent marc:BooksContentsType, MARC-termer Overtyr marc:MusicCompositionType, MARC-termer Annan marc:GovtAgencyType Annan teknik marc:VisualTechniqueType Annan marc:AcquisitionMethodType Moonskrift marc:TacMaterialType, MARC-termer Modifierad sterografisk för Alaska marc:MapsProjectionType Positiv och negativ polaritet i kombination marc:PolarityType Blandade tekniker marc:ComputerCompressionType Mikrofilmsrulle marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofichekassett marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofiche
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Metall och glas
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
Musik: handskrift marc:TypeOfRecordType Karta: handskrift marc:TypeOfRecordType -- marc:ComputerFileCompressionType Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust marc:ComputerCompressionType Lokal tillämpning marc:RomanizationType Litterär punktskrift marc:TacBrailleWritingType <Line by line> marc:TacBrailleMusicType Juridiska artiklar
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Språkligt instruerande text marc:MusicTextType, MARC-termer Lambert's cylindriska ytriktiga marc:MapsProjectionType Jumboskrift (förstorad punktskrift) marc:TacSpecPhysicalCharType Datorbaserat multimedium marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Plast (hit vinylskivor) marc:SoundKindOfMaterialType Resursen inbegriper ljud marc:MusicTextType, MARC-termer Diabild
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType -- marc:ProjGraphDimensionsType Bildband (ospecificerad typ)
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Annat punktskriftsformat marc:TacBrailleMusicType Original marc:MotionPicGenerationType Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm marc:MediumType Sparas ej marc:RetentionPolicyType Ej löpande marc:AcquisitionStatusType Musical, komedi marc:MusicCompositionType, MARC-termer Flera typer av punktskriftssystem marc:TacBrailleWritingType Monografi i flera delar marc:TypeOfSeriesType Elektronisk resurs marc:TypeOfRecordType Datorskiva (ospecificerad typ) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Gäller flera exemplar marc:CopyReportType 45 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType -- marc:MicroformDimensionsType --
 • marc:SoundDimensionsType
 • marc:ComputerFileDimensionsType
-- marc:VideoDimensionsType -- marc:ComputerFileDimensionsType 30 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType -- marc:NumberUnitsType -- marc:ComputerDimensionsType 78 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType Balett marc:MusicCompositionType, MARC-termer Avslutad marc:AcquisitionStatusType <Chant>, annan religiös marc:MusicCompositionType, MARC-termer Slumpmusik marc:MusicCompositionType, MARC-termer Cellulosanitrat
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
CCIR standard marc:SoundPlaybackCharacterType Blues marc:MusicCompositionType, MARC-termer Supplement marc:RetentionPolicyUnitType --
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
Standardformat för ljudfilm marc:MotionPicFormatType Standardformat för stumfilm marc:MotionPicFormatType --
 • marc:MotionPicDimensionsType
 • marc:ProjGraphDimensionsType
Pressmatris marc:SoundKindOfDiscType <Spanner short form scoring> marc:TacBrailleMusicType Ljudspole marc:SoundMaterialType, MARC-termer Plast (hit vinylskivor) marc:HoldingSoundKindOfMaterialType Grekiskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Gospel marc:MusicCompositionType, MARC-termer Sällskapsspel marc:MapsFormatType, MARC-termer Gall marc:MapsProjectionType Ett spår marc:SoundTapeConfigurationType Fuga marc:MusicCompositionType, MARC-termer Film- eller bildbandsmagasin
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Fotografisk film, ej säkerhetsfilm marc:ProjGraphEmulsionType Månglob (avser Jordens måne) marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Dolby-A marc:SoundPlaybackCharacterType Diazo marc:MicroformEmulsionType DBX marc:SoundPlaybackCharacterType Kyrilliskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Konisk, annan känd typ marc:MapsProjectionType Upptagning från konferens marc:MusicTextType, MARC-termer Pianodirektion, violindirektion etc. marc:MusicFormatType Reducerat partitur (condensed scoore) marc:MusicFormatType Concerto grosso marc:MusicCompositionType, MARC-termer -- marc:SoundDimensionsType --
 • marc:SoundTapeWidthType
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:HoldingSoundTapeWidthType
<Short form scoring> marc:TacBrailleMusicType Serieliknande fras marc:TypeOfSeriesType Ersätts av mikroform marc:RetentionPolicyType Faksimil marc:ReproductionType Datorgrafik marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Databas marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Datorminnesmodul
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Oratorium marc:MusicCompositionType, MARC-termer Atlas / Kartbok marc:MapsMaterialType, MARC-termer Enstaka delar marc:CompletenessType Spel marc:VisualMaterialType, MARC-termer Utlånas ej marc:LendingPolicyType Graf eller diagram marc:VisualMaterialType, MARC-termer Blanketter marc:BooksIllustrationsType AACR2-liknande marc:CatalogingRulesType Beställd marc:AcquisitionStatusType --
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven) marc:FilmBaseType Pliktleverans marc:AcquisitionMethodType Dagstidning marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Varannan månad (6-8 ggr/år) marc:SerialsFrequencyType Målning marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Index till andra publikationer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Övernationell (t.ex. EU)--Internationell
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Essäer
 • marc:MusicTextType, MARC-termer
 • marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer
Löpande katalogisering / Odefinierat marc:StatisticsType Vuxna marc:AudienceType, MARC-termer En gång per år marc:SerialsFrequencyType Titeländring ger upphov till ny post marc:SerialsTypeOfEntryType Tryck (etsning, litografi, träsnitt etc) marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Planritningar marc:BooksIllustrationsType Federal eller nationell
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Elektronisk (direkt)
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:ComputerItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
AACR 2/KRS marc:CatalogingRulesType Digital marc:SoundPlaybackCharacterType Roman marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Fullständig marc:CompletenessType Index finns marc:IndexType Trä
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
Enbart vokala delar marc:MusicPartsType Villancicos marc:MusicCompositionType, MARC-termer Type C (1 tum, videospole)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Tolv spår marc:SoundTapeConfigurationType Punktskrift marc:TextMaterialType Fyra spår marc:SoundTapeConfigurationType Metall marc:ProjGraphSupportType Tryck och punktskrift sida vid sida marc:TacSpecPhysicalCharType Arkivkvalitet för långtidslagring marc:ComputerReformattingQualityType Preludium marc:MusicCompositionType, MARC-termer Periodica [endast i utländska poster, skall ÄNDRAS till "s"] marc:BibLevelType <Paragraph> marc:TacBrailleMusicType Kasserade scener marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Millers cylindriska marc:MapsProjectionType Mikrokort
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Metall
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
Magnetiskt ljudspår på spelfilm marc:MediumType Madrigal marc:MusicCompositionType, MARC-termer Lokal
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
<Line over line> marc:TacBrailleMusicType Japansk skrift marc:SerialsAlphabetType Instrumentala och vokala delar marc:MusicPartsType Tekniskt instruerande text marc:MusicTextType, MARC-termer Metall marc:SoundKindOfMaterialType Sexton spår marc:SoundTapeConfigurationType --
 • marc:SoundTapeWidthType
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:HoldingSoundTapeWidthType
-- marc:SoundDimensionsType -- marc:NumberUnitsType Oblik Mercator marc:MapsProjectionType Nocturne marc:MusicCompositionType, MARC-termer NAB standard marc:SoundPlaybackCharacterType Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar) marc:HoldingType Datorprogram marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift) marc:TacBrailleWritingType -- marc:MicroformDimensionsType -- marc:MicroformDimensionsType -- marc:ProjGraphDimensionsType -- marc:HoldingRemoteSensImageConstructionType -- marc:ComputerFileQATargetType AACR 1 marc:CatalogingRulesType -- marc:ComputerFileDimensionsType -- marc:SoundDimensionsType <Bar over bar> marc:TacBrailleMusicType Autonoma områden marc:GovtAgencyType Fönsterkort marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Psalm marc:MusicCompositionType, MARC-termer Alber's ytriktiga marc:MapsProjectionType Koral marc:MusicCompositionType, MARC-termer Himmelsglob marc:GlobeMaterialType, MARC-termer