Alla
Svenska ämnesord sao (34223)
Barnämnesord barn (2496)
SAOGF - Genre och form saogf (1821)
MARC-termer marc (752)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (703)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
Kompositionsform (används ej) 70
Projektion 47
Innehållsmässig karaktär 27
Innehåll 26
Innehållsgenre (hela resursen) 25
Bildens bärande material,Montering 21
Material (kartor) 20
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik) 20
Typ av visuell resurs 20
Särskild bärarbeteckning för bilder 19
Format 18
Frekvens 17
Mått (projicerad bild) 16
Illustrationer 15
Hastighet 15
Material (glob) 14
Format (musik) 14
Särskild bärarbeteckning för dator 13
Bifogat material (musik) 13
Alfabet/Skriftart 13
Format för musiknoter i punktskrift 13
Litterär genre 12
Typ av fil 12
Relief (höjdskillnader) 12
Material 12
Storlek (diameter längd x bredd) 11
Förvärvssätt 10
Offentlig resurs 10
Typ och nivå för officiellt organ 10
Ljudbärare 10
Mått (mikroform) 10
Särskild bärarbeteckning mikrofilm 10
Form 9
Filmbas 9
Form 9
Särskild bärarbeteckning kartmaterial 9
Särskilda formella egenskaper (kartor) 9
Form för den ursprungliga utgåvan 9
Typ eller generation 9
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial 9
Inspelningskontroll,Inspelningsprotokoll 9
Målgrupp 8
Mått (digitala resurser) 8
Typ av kartografiskt material 8
Filmbredd 8
Montering (projicerad bild) 8
Generell bevarandepolicy 8
ComputerFileMaterialType 7
Format 7
Bärande material (emulsion) 7
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder 7
Translitterering 7
Antal spår på bandet 7
Typ av punktskrift 7
Filmbredd 7
Färg (projicerad-/stillbild) 6
Färg (digitala resurser) 6
ComputerFileColorType 6
Material 6
Förminskningsgrad (kodad) 6
Längd av bevarad svitsort/delord 6
Typ av fortlöpande resurs 6
Förvärvsstatus 5
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt) 5
Master/källa digitala resurser 5
Särskild bärarbeteckning för kartglober 5
Produktionstekniska kartdetaljer 5
Filmemulsion (mikroform) 5
Färg (spelfilm) 5
Ljudkonfiguration 5
Inspelnings- och lagringsteknik 5
Magnetbandets bredd 5
Särskild bärarbeteckning för taktilt material 5
Särskild bärarbeteckning för text 5
Färg (video) 5
Särskild bärarbeteckning för video 5
Biografiskt material 4
Fullständighet 4
Kompression 4
ComputerFileDimensionsType 4
Förminskningsgrad (kodad) 4
Utlånepolicy 4
Grad av beroende av sammanhörande post 4
Färg (mikroform) 4
Generation (mikroform) 4
ProjGraphSecondaryType 4
Ljudkonfiguration 4
Kontraktioner (kortskriftsnivå) 4
Teknik 4
Katalogiserande instans 3
Regler för deskriptiv katalogisering (bib) 3
Katalogiserande instans 3
ComputerFileAntecedentType 3
Form 3
Reformateringskvalitet 3
Magnetbandets bredd 3
Posttyp 3
LinkedRecordReqType 3
Polaritet (spelfilm) 3
Delar/Stämmor (musik) 3
1-200 av 752
Ljud finns på separat bärare
Diabild
h
Säkerhetsfilm av polyester
Skråstreck (höjdstreck)
Annan azimutal ytriktig
Folkmusik • marc
Fotografisk film, ej säkerhetsfilm
Kopia på film
Varje dag (5-7 ggr/vecka)
Datorskiva (ospecificerad typ)
Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift)
Flera former • marc
Flera typer av punktskriftssystem
Metall
h
Monografisk karta, utgiven i flera delar • marc
Enbart vokala delar
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Vertical score>
Uppdaterande lösbladsutgåva
Ultrastark förminskning (91:1 -)
Transversal Mercator
Tre gånger i månaden
Datorkassett
h
Super-8 / Single 8 mm
h
Provtryck • marc
Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar
Repetition(er) • marc
Populärmusik • marc
Polonaise • marc
Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part)
Passacaglia • marc
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Paragraph>
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Outline>
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Open score>
Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden
Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
Punktskrift för musik
Flera stämformat tillsammans
Juridiska artiklar • marc
h
Läder
h
Laserskiva
h
10 x 10 tum (26 x 26 cm) (OH-bild)
Trä
h
CED (Capacitance Electronic Disc)
Julsånger • marc
Positiv modermatris
Modifierad sterografisk för Alaska
Magnet-optisk skiva
h
Lokal
h
Litterär punktskrift
Biografi över upphovsman
Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg)
3 x 5 tum (8 x 13 cm) (höjd x bredd)
15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Transkription eller vedertagen form
Fotografi (ospecificerad typ) • marc
4 4,75 tum / 12 cm (CD)
Teckning • marc
Index till andra publikationer • marc
h
Blu-ray Disc
h
Varannan månad (6-8 ggr/år)
Handritad • marc
Begränsad utlåning (villkor anges i fält 845)
Divertimento o dyl • marc
Årsbok • marc
h
Nationell standard (forskningsbibliotekspraxis)
Intervju • marc
Katalogposten avser integrerande resurs
Tecknad serie / Serieroman
h
Nationalbibliografi
h
Skönlitterär prosa • marc
Flera olika filformat
Testbilder etc, saknas
Brukskopia, ej originalkvalitet
Bild
h
Svartvit
h
Ordbok, lexikon • marc
h
Taktil utgåva
h
Illustrationer finns men typen specificeras ej
Plast (hit vinylskivor)
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Single line>
Fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Section by section>
Provhäfte sparas
Goode's homolosina
D-2 (3/4 tum, videokassett)
Slumpmusik • marc
Himmelsglob • marc
Enkanalsljud (mono)
h
Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm
Mikroskoperingspreparat
Syntetiskt material
h
Pussel • marc
Positivt foto på hård bas
1/4 tum
h
12 tum (diameter)
VHS (1/2 tum, videokassett)
h
Vesikulär emulsion
Trio-sonata • marc
Jordglob • marc
Sparas begränsad tid
Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
h
Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek)
Tal eller föreläsning • marc
Text saknas eller åtföljs av musik • marc
Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust
Lokal tillämpning
Biografi över exekutör(er)
Betacam (1/2 tum, videokassett)
Azimutal längdriktig
Självständig del av en stat • marc
Acetatbas med järnoxidyta
h
9,5 mm
h
8 varv per minut (skiva)
7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild)
78 varv per minut (skiva)
4 x 5 tum (10 x 13 cm) (OH-bild)
3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
30 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild)
1/8 tum
h
160 varv per minut (cylinder)
15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Konisk längdriktig
EIAJ (1/2 tum, videospole)
Kalender • marc
Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Standard enligt nationell biblioteksorganisation
Villancicos • marc
Perspektivbild • marc
Fjärranalysbild • marc
Reproduktion i originalstorlek