Alla
Svenska ämnesord sao (34499)
Barnämnesord barn (2617)
SAOGF - Genre och form saogf (1828)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
OutputType 36
PublicationType 31
Genre/form 14
PublicationStatus 7
HostType 6
ContentType 3
Klassifikation 2
Status 1
and-inScheme.@id
Swepubtermer 99
1-99 av 99
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Klassifikation
swepub
Genre/form
swepub
Genre/form
Publicerad i DOAJ-indexerad tidskrift
Status
artistic-thesis
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
book-review
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
bok
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Klassifikation
swepub
Genre/form
publication
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
magazine-article
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
kfu
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Genre/form
InPress
Publiceringsstatus
swepub
Genre/form
Preprint
h
software
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
licentiate-thesis
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
programme
https://id.kb.se/term/swepub/HostType
art
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
pop
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
kap
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Genre/form
original-creative-work
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
working-paper
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
ref
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
Sakkunniggranskat
https://id.kb.se/term/swepub/ContentType
swepub
Genre/form
lic
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
pat
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Genre/form
swepub
Genre/form
swepub
Genre/form
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
Published
Publiceringsstatus
book
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
review-article
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
project
https://id.kb.se/term/swepub/HostType
ref
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Genre/form
data-set
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
critical-edition
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
doctoral-thesis
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
other
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
Accepted
Publiceringsstatus
EpubAheadOfPrintOnlineFirst
Publiceringsstatus
swepub
Genre/form
initiative
https://id.kb.se/term/swepub/HostType
other
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
pro
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
rec
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
sam
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Genre/form
event
https://id.kb.se/term/swepub/HostType
grantAgreement
https://id.kb.se/term/swepub/HostType
artistic-work
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
encyclopedia-entry
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
foreword-afterword
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
report-chapter
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
for
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
Övrigt vetenskapligt
https://id.kb.se/term/swepub/ContentType
Redacted
Publiceringsstatus
Submitted
Publiceringsstatus
other
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
edited-book
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
ref
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
dataset
https://id.kb.se/term/swepub/HostType
poster
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
book-chapter
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
journal-article
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
newspaper-article
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
ovr
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
swepub
Genre/form
conference
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
other
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
intellectual-property
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
editorial-letter
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
preprint
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
Övrigt (populärvetenskap, debatt)
https://id.kb.se/term/swepub/ContentType
paper
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
proceeding
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
patent
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
journal-issue
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
report
https://id.kb.se/term/swepub/OutputType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
dok
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
kon
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
vet
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType
rap
https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType